Trots op onze schitterende vereniging!

De accommodatie…

Al sinds begin jaren ’80 maakt Ridderkerk Rowdies gebruik van de accommodatie in het prachtige Oosterpark. Gelegen tussen het groen beschikt de club hier over een combinatieveld en een softbalveld. Er is nog altijd een wens – of noodzaak – tot aanpassing of uitbreiding; dit omdat er knelpunten of beperkingen zijn die met een andere indeling op te lossen zijn. Hierover blijft de vereniging contact zoeken met zowel de gemeente Ridderkerk als Sport en Welzijn.

Het groot onderhoud gebeurt in opdracht van Sport en Welzijn; dit is echter niet genoeg en daarom is er eigen inzet nodig om aan de wensen van de club te voldoen. Gelukkig zijn hier regelmatig vrijwilligers toe bereid!

 

Het Clubhuis…

De ruime kantine met bijbehorend terras is een van de belangrijkste onderdelen van de vereniging. Hier worden veel verschillende activiteiten georganiseerd zoals etentjes, feestjes, dart- en of kaartavonden enzoverder. In de afgelopen jaren is er veel onderhoud nodig geweest; hieronder een opsomming van werkzaamheden sinds 2010.

  • Renoveren kleedkamers
  • Vernieuwen tafels/stoelen en aanpassing bar
  • Vernieuwen dak
  • Vernieuwen elektrische installatie
  • Vernieuwen alarm
  • Groot onderhoud koelinstallatie
  • Vervangen warmwater voorziening
  • Vervangen kassa systeem en plaatsen PIN-automaat
  • Renoveren toiletgroep
  • Herindelen bestuurskamer

Dit alles heeft natuurlijk zowel financieel als qua – vrijwillige – inzet veel geëist. Hierop is de club dan ook met recht trots en dankt eenieder die zich hiervoor heeft ingezet. Het clubhuis is ook nodig om die benodigde financiën te genereren.
Naast HSV Ridderkerk Rowdies maken ook hardloopverenigingen Antilope en TOP2000 gebruik van het clubhuis en/of terras.
Als laatste maar zeker niet als minste willen we de stichting Pameijer noemen: al sinds 2012 ontvangen we vier dagen per week een groep van hun cliënten die zorgen voor een frisse en opgeruimde kantine, kleedkamers en dug-outs.

Het clubhuis is zo al met al dus een echt multifunctionele locatie!

 

De leden…

Een vereniging is niets dan een verbond van leden; zij zijn het dan ook die ervoor zorgen en of hebben gezorgd dat het de afgelopen jaren goed is gegaan en de toekomst er voor Rowdies ook goed uitziet.
Van jong (het nieuwste lid is slechts enkele dagen oud!) tot oud (het oudste lid is daarentegen al ruim boven de 80 jaar) weten de leden zich onderling en naar buiten toe veelal positief te profileren.

Met zo’n 45 jeugd- en 85 seniorleden is er zeker een wens om meer jeugd aan te trekken – dit natuurlijk zonder de seniorleden daarbij over het hoofd te zien! Ledenwerving gebeurt bijvoorbeeld door in samenwerking met de stichting Sport en Welzijn een jaarlijks terugkerend BeeBall toernooi voor Ridderkerkse basisscholen te organiseren.